Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bošín (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 217
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Baborák Jiří 1 14 % 31 14 % 1
Konečná Ivana 1 14 % 31 14 % 1
Majdiak Josef 1 14 % 31 14 % 1
Stiboříková Jana 1 14 % 31 14 % 1
Štěpánek Milan Ing. 1 14 % 31 14 % 1
Štěpánková Blanka 1 14 % 31 14 % 1
Tupec Josef Ing. 1 14 % 31 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Baborák Jiří 1
Konečná Ivana 1
Majdiak Josef 1
Stiboříková Jana 1
Štěpánek Milan Ing. 1
Štěpánková Blanka 1
Tupec Josef Ing. 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Baborák Jiří 1 14 %
Konečná Ivana 1 14 %
Majdiak Josef 1 14 %
Stiboříková Jana 1 14 %
Štěpánek Milan Ing. 1 14 %
Štěpánková Blanka 1 14 %
Tupec Josef Ing. 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.