Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bučina (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 367
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Josef Štancl, NK 1 14 % 59 16 % 1
Ing. Monika Chaloupková, NK 1 14 % 58 16 % 1
Jaromír Kabrhel, NK 1 14 % 44 12 % 1
Jaroslav Teplý, NK 1 14 % 66 18 % 1
Miroslav Kazda, NK 1 14 % 39 11 % 1
Petr Voříšek, NK 1 14 % 64 17 % 1
Václav Ludvíček, NK 1 14 % 37 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Josef Štancl, NK 1
Ing. Monika Chaloupková, NK 1
Jaromír Kabrhel, NK 1
Jaroslav Teplý, NK 1
Miroslav Kazda, NK 1
Petr Voříšek, NK 1
Václav Ludvíček, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Josef Štancl, NK 2 29 %
Ing. Monika Chaloupková, NK 1 14 %
Jaromír Kabrhel, NK 0 00 %
Jaroslav Teplý, NK 2 29 %
Miroslav Kazda, NK 0 00 %
Petr Voříšek, NK 2 29 %
Václav Ludvíček, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.