Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Cotkytle (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 834
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Cotkytle 2010, SNK 5 56 % 929 51 % 9
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 % 95 05 % 6
Michal Štork, NK 0 00 % 22 01 % 1
SDRUŽ. NEZÁV. KAND. 4 44 % 788 43 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Cotkytle 2010, SNK 6
SDRUŽ. NEZÁV. KAND. 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Cotkytle 2010, SNK 5 56 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Michal Štork, NK 0 00 %
SDRUŽ. NEZÁV. KAND. 4 44 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.