Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Čenkovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 596
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SDH ČENKOVICE, SNK 2 29 % 218 37 % 7
TJ ČENKOVICE, SNK 5 71 % 378 63 % 8

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SDH ČENKOVICE, SNK 1
TJ ČENKOVICE, SNK 6

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SDH ČENKOVICE, SNK 1 14 %
TJ ČENKOVICE, SNK 6 86 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.