Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Červená Voda (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 19 124
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 3 20 % 4 317 23 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 20 % 3 416 18 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 20 % 3 300 17 % 15
Občanská demokratická strana 5 33 % 6 216 33 % 15
TOP 09 1 07 % 1 875 10 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 3
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Občanská demokratická strana 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 4 27 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 13 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 13 %
Občanská demokratická strana 7 47 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.