Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Česká Rybná (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 576
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 15

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bohumil Valach, NK 1 11 % 95 06 % 1
Ing. Petr Krčmář, NK 1 11 % 133 08 % 1
Jiří Kalousek, NK 1 11 % 167 11 % 1
Jiří Malý, NK 1 11 % 139 09 % 1
Jiří Žabka, NK 1 11 % 186 12 % 1
Jiřina Vymetálková, NK 0 00 % 15 01 % 1
Josef Vencl, NK 1 11 % 111 07 % 1
Josef Vymetálek, NK 0 00 % 93 06 % 1
Kateřina Jonášová, NK 0 00 % 64 04 % 1
Ladislav Fajgl, NK 0 00 % 48 03 % 1
Magdalena Dostálová, NK 0 00 % 27 02 % 1
Mgr. Marie Šulcková, NK 1 11 % 142 09 % 1
Miroslav Koudela, NK 1 11 % 127 08 % 1
Petr Valach, NK 1 11 % 138 09 % 1
Zdeněk Martinec, NK 0 00 % 91 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bohumil Valach, NK 1
Ing. Petr Krčmář, NK 1
Jiří Kalousek, NK 1
Jiří Malý, NK 1
Jiří Žabka, NK 1
Josef Vencl, NK 1
Mgr. Marie Šulcková, NK 1
Miroslav Koudela, NK 1
Petr Valach, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bohumil Valach, NK 0 00 %
Ing. Petr Krčmář, NK 1 11 %
Jiří Kalousek, NK 2 22 %
Jiří Malý, NK 1 11 %
Jiří Žabka, NK 3 33 %
Jiřina Vymetálková, NK 0 00 %
Josef Vencl, NK 0 00 %
Josef Vymetálek, NK 0 00 %
Kateřina Jonášová, NK 0 00 %
Ladislav Fajgl, NK 0 00 %
Magdalena Dostálová, NK 0 00 %
Mgr. Marie Šulcková, NK 1 11 %
Miroslav Koudela, NK 0 00 %
Petr Valach, NK 1 11 %
Zdeněk Martinec, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.