Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

České Petrovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 840
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Gabriela Fliegerová, NK 0 00 % 32 04 % 1
Jiří Lávička, NK 0 00 % 58 07 % 1
Luboš Lux, NK 1 11 % 64 08 % 1
Ludmila Mlynářová, NK 0 00 % 47 06 % 1
Marie Fišerová, NK 0 00 % 43 05 % 1
Pavel Pácha, NK 0 00 % 42 05 % 1
Sd.za dal.exist.a rozv.Č.Petr. 8 89 % 554 66 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Jiří Lávička, NK 1
Luboš Lux, NK 1
Sd.za dal.exist.a rozv.Č.Petr. 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Gabriela Fliegerová, NK 0 00 %
Jiří Lávička, NK 0 00 %
Luboš Lux, NK 0 00 %
Ludmila Mlynářová, NK 0 00 %
Marie Fišerová, NK 0 00 %
Pavel Pácha, NK 0 00 %
Sd.za dal.exist.a rozv.Č.Petr. 9 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.