Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dlouhoňovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 364
Počet rozdělovaných mandátů: 8
Počet volebních stran: 14

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bc. Kamila Biedlová, NK 1 13 % 168 07 % 1
David Silber, NK 1 13 % 206 09 % 1
Ing. Lenka Skalníková, NK 0 00 % 115 05 % 1
Ing. Pavel Smola, NK 1 13 % 247 10 % 1
Jan Vych, NK 1 13 % 222 09 % 1
Jiří Havrda, NK 0 00 % 147 06 % 1
Jiří Tydlitát, NK 1 13 % 229 10 % 1
Jitka Chárová, NK 1 13 % 248 10 % 1
Občanská demokratická strana 0 00 % 116 05 % 3
Petr Nun, NK 1 13 % 213 09 % 1
PhDr. Ľudmila Langrová, NK 0 00 % 69 03 % 1
RNDr. Josef Dolejš, Ph.D., NK 0 00 % 87 04 % 1
Věra Hubálková, NK 0 00 % 117 05 % 1
Zdeněk Kořínek, NK 1 13 % 180 08 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bc. Kamila Biedlová, NK 1
David Silber, NK 1
Ing. Pavel Smola, NK 1
Jan Vych, NK 1
Jiří Tydlitát, NK 1
Jitka Chárová, NK 1
Petr Nun, NK 1
Zdeněk Kořínek, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bc. Kamila Biedlová, NK 0 00 %
David Silber, NK 1 13 %
Ing. Lenka Skalníková, NK 0 00 %
Ing. Pavel Smola, NK 2 25 %
Jan Vych, NK 1 13 %
Jiří Havrda, NK 0 00 %
Jiří Tydlitát, NK 1 13 %
Jitka Chárová, NK 2 25 %
Občanská demokratická strana 0 00 %
Petr Nun, NK 1 13 %
PhDr. Ľudmila Langrová, NK 0 00 %
RNDr. Josef Dolejš, Ph.D., NK 0 00 %
Věra Hubálková, NK 0 00 %
Zdeněk Kořínek, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 25 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.