Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dobříkov (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 774
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Aleš Sloup, NK 0 00 % 136 08 % 1
Ing. Jana Pinkasová, NK 1 14 % 188 11 % 1
Ing. Pavel Pinkas,Ph.D., NK 0 00 % 106 06 % 1
Ivo Bezdíček, NK 0 00 % 63 04 % 1
Jiří Svatoš, NK 1 14 % 223 13 % 1
Lubomír Tupec, NK 0 00 % 37 02 % 1
Mgr. Pavlína Hájková, NK 0 00 % 88 05 % 1
Milan Nepraš, NK 0 00 % 98 06 % 1
Miloš Vích, NK 1 14 % 186 10 % 1
OBČ. INICIATIVA - DOBŘÍKOV,SNK 4 57 % 546 31 % 7
Tomáš Hebr, NK 0 00 % 103 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Aleš Sloup, NK 1
Ing. Jana Pinkasová, NK 1
Ing. Pavel Pinkas,Ph.D., NK 1
Jiří Svatoš, NK 1
Miloš Vích, NK 1
OBČ. INICIATIVA - DOBŘÍKOV,SNK 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Aleš Sloup, NK 0 00 %
Ing. Jana Pinkasová, NK 0 00 %
Ing. Pavel Pinkas,Ph.D., NK 0 00 %
Ivo Bezdíček, NK 0 00 %
Jiří Svatoš, NK 0 00 %
Lubomír Tupec, NK 0 00 %
Mgr. Pavlína Hájková, NK 0 00 %
Milan Nepraš, NK 0 00 %
Miloš Vích, NK 0 00 %
OBČ. INICIATIVA - DOBŘÍKOV,SNK 7 1.00 %
Tomáš Hebr, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.