Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dolní Čermná (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 8 575
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 20 % 1 904 22 % 15
SDRUŽ.NEZÁV.PRO ROZV.OBCE,SNK 6 40 % 3 267 38 % 15
Sdružení "STAN", NK 6 40 % 3 404 40 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
SDRUŽ.NEZÁV.PRO ROZV.OBCE,SNK 6
Sdružení "STAN", NK 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 13 %
SDRUŽ.NEZÁV.PRO ROZV.OBCE,SNK 6 40 %
Sdružení "STAN", NK 7 47 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.