Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dolní Dobrouč (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 17 555
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"HASIČI pro obec",SNK 3 20 % 2 975 17 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 13 % 2 124 12 % 15
Pro budoucnost, SNK 1 07 % 1 138 06 % 15
Sdr. pro H. Dobrouč, ALT a NK 1 07 % 1 578 09 % 15
SNK "CESTOU ROZVAHY" 3 20 % 3 778 22 % 15
Spolky Dolní Dobrouče,SNK 2 13 % 2 036 12 % 15
Za lepší Dobrouč, SNK 3 20 % 3 926 22 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
"HASIČI pro obec",SNK 4
SNK "CESTOU ROZVAHY" 5
Spolky Dolní Dobrouče,SNK 1
Za lepší Dobrouč, SNK 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"HASIČI pro obec",SNK 3 20 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 %
Pro budoucnost, SNK 0 00 %
Sdr. pro H. Dobrouč, ALT a NK 0 00 %
SNK "CESTOU ROZVAHY" 5 33 %
Spolky Dolní Dobrouče,SNK 1 07 %
Za lepší Dobrouč, SNK 5 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.