Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hejnice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 744
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bc. Josef Toláš, NK 0 00 % 40 05 % 1
Ing. Pavla Tolášová, NK 1 14 % 57 08 % 1
Jiří Vítek, NK 1 14 % 106 14 % 1
Ladislav Harapát, NK 1 14 % 99 13 % 1
Lenka Jansová, NK 1 14 % 58 08 % 1
Marcela Sklenářová, NK 0 00 % 51 07 % 1
Pavel Vítek, NK 0 00 % 26 03 % 1
Pavlína Šafářová, NK 1 14 % 81 11 % 1
Petr Samek, NK 1 14 % 106 14 % 1
Roman Harapát, NK 0 00 % 44 06 % 1
Zdeněk Doskočil, NK 1 14 % 76 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Pavla Tolášová, NK 1
Jiří Vítek, NK 1
Ladislav Harapát, NK 1
Lenka Jansová, NK 1
Pavlína Šafářová, NK 1
Petr Samek, NK 1
Zdeněk Doskočil, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bc. Josef Toláš, NK 0 00 %
Ing. Pavla Tolášová, NK 0 00 %
Jiří Vítek, NK 2 29 %
Ladislav Harapát, NK 2 29 %
Lenka Jansová, NK 0 00 %
Marcela Sklenářová, NK 0 00 %
Pavel Vítek, NK 0 00 %
Pavlína Šafářová, NK 1 14 %
Petr Samek, NK 2 29 %
Roman Harapát, NK 0 00 %
Zdeněk Doskočil, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.