Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hnátnice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 305
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 09 % 403 09 % 10
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 18 % 840 20 % 11
Sdruž.nezáv.kand. SDH 4 36 % 1 614 37 % 11
SNK T.J. Sokol 4 36 % 1 448 34 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
Sdruž.nezáv.kand. SDH 5
SNK T.J. Sokol 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 09 %
Sdruž.nezáv.kand. SDH 6 55 %
SNK T.J. Sokol 4 36 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 18 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.