Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Horní Heřmanice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 579
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
HEŘMÁNEK, SNK 3 43 % 728 46 % 7
HEŘMANSKÁ JEDNIČKA, SNK 4 57 % 851 54 % 8

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
HEŘMÁNEK, SNK 3
HEŘMANSKÁ JEDNIČKA, SNK 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
HEŘMÁNEK, SNK 3 43 %
HEŘMANSKÁ JEDNIČKA, SNK 4 57 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.