Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hrádek (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 175
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Antušková Lenka Ing. 1 20 % 35 20 % 1
Janda Oldřich 1 20 % 38 22 % 1
Majzner Jaroslav 1 20 % 36 21 % 1
Skácel Bedřich 1 20 % 32 18 % 1
Wollmann Jiří 1 20 % 34 19 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Antušková Lenka Ing. 1
Janda Oldřich 1
Majzner Jaroslav 1
Skácel Bedřich 1
Wollmann Jiří 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Antušková Lenka Ing. 1 20 %
Janda Oldřich 1 20 %
Majzner Jaroslav 1 20 %
Skácel Bedřich 1 20 %
Wollmann Jiří 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.