Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hrušová (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 924
Počet rozdělovaných mandátů: 6
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Aleš Bečička, NK 1 17 % 112 12 % 1
Hrušová č.1, SNK 2 33 % 214 23 % 4
Lenka Nádvorníková, NK 0 00 % 79 09 % 1
Libor Nešpor, NK 1 17 % 110 12 % 1
Milan Lipavský, NK 1 17 % 120 13 % 1
Pavlína Andělová, NK 0 00 % 77 08 % 1
Petr Procházka, NK 1 17 % 116 13 % 1
Zuzana Petráňová, DiS., NK 0 00 % 96 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Aleš Bečička, NK 1
Lenka Nádvorníková, NK 1
Libor Nešpor, NK 1
Milan Lipavský, NK 1
Petr Procházka, NK 1
Zuzana Petráňová, DiS., NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Aleš Bečička, NK 0 00 %
Hrušová č.1, SNK 5 83 %
Lenka Nádvorníková, NK 0 00 %
Libor Nešpor, NK 0 00 %
Milan Lipavský, NK 1 17 %
Pavlína Andělová, NK 0 00 %
Petr Procházka, NK 0 00 %
Zuzana Petráňová, DiS., NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 50 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.