Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Choceň (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 67 025
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 10 % 8 067 12 % 21
CHOCEŇ PRO LIDI - radnice, SNK 1 05 % 2 850 04 % 13
CHOCEŇ PRO LIDI - zeleň, SNK 1 05 % 2 707 04 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 10 % 5 418 08 % 21
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 % 8 359 12 % 21
Nestraníci pro Choceň 4 19 % 11 233 17 % 21
Občanská demokratická strana 5 24 % 15 963 24 % 21
SNK Evropští demokraté 1 05 % 4 715 07 % 21
TOP 09 2 10 % 5 418 08 % 21
Věci veřejné 0 00 % 2 295 03 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3
Nestraníci pro Choceň 4
Občanská demokratická strana 13

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 8 mandát(ů), t.j. rozdíl v 38 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 3 14 %
CHOCEŇ PRO LIDI - radnice, SNK 0 00 %
CHOCEŇ PRO LIDI - zeleň, SNK 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 %
Nestraníci pro Choceň 5 24 %
Občanská demokratická strana 10 48 %
SNK Evropští demokraté 0 00 %
TOP 09 0 00 %
Věci veřejné 0 0 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.