Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jablonné nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 18 263
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 3 20 % 3 748 21 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 07 % 1 037 06 % 11
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 % 1 420 08 % 7
Nestraníci 6 40 % 6 971 38 % 15
Občanská demokratická strana 4 27 % 5 087 28 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Nestraníci 11
Občanská demokratická strana 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 2 13 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Nestraníci 8 53 %
Občanská demokratická strana 5 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.