Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jamné nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 205
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 22 % 602 19 % 9
Nezávislí I, SNK 3 33 % 1 171 37 % 9
Nezávislí II - Jamné, SNK 2 22 % 820 26 % 9
Nezávislí III, SNK 2 22 % 612 19 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Nezávislí I, SNK 5
Nezávislí II - Jamné, SNK 2
Nezávislí III, SNK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 11 %
Nezávislí I, SNK 5 56 %
Nezávislí II - Jamné, SNK 2 22 %
Nezávislí III, SNK 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.