Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kameničná (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 082
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eva Beranová, NK 0 00 % 70 06 % 1
Hana Pecháčková, NK 1 14 % 100 09 % 1
Ing. Jaroslav Kratochvíl, NK 0 00 % 62 06 % 1
Ing. Milan Sklenář, NK 1 14 % 139 13 % 1
Jan Lhoták, NK 1 14 % 78 07 % 1
Jaroslava Kalousová, NK 1 14 % 116 11 % 1
Josef Kalous, NK 0 00 % 64 06 % 1
Ludmila Kotyzová, NK 1 14 % 93 09 % 1
Marie Cimrová, NK 1 14 % 89 08 % 1
Marie Čáslavková, NK 1 14 % 118 11 % 1
Marta Kacálková, NK 0 00 % 75 07 % 1
Martin Štěpánek, NK 0 00 % 78 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hana Pecháčková, NK 1
Ing. Milan Sklenář, NK 1
Jan Lhoták, NK 1
Jaroslava Kalousová, NK 1
Ludmila Kotyzová, NK 1
Marie Cimrová, NK 1
Marie Čáslavková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eva Beranová, NK 0 00 %
Hana Pecháčková, NK 1 14 %
Ing. Jaroslav Kratochvíl, NK 0 00 %
Ing. Milan Sklenář, NK 3 43 %
Jan Lhoták, NK 0 00 %
Jaroslava Kalousová, NK 1 14 %
Josef Kalous, NK 0 00 %
Ludmila Kotyzová, NK 0 00 %
Marie Cimrová, NK 0 00 %
Marie Čáslavková, NK 2 29 %
Marta Kacálková, NK 0 00 %
Martin Štěpánek, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.