Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Koldín (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 271
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Aleš Zeman, NK 1 14 % 149 12 % 1
Jiří Stárek, NK 1 14 % 144 11 % 1
Karel Kameník, NK 1 14 % 205 16 % 1
Ladislav Marhold, NK 1 14 % 122 10 % 1
Luděk Brandýský, NK 1 14 % 123 10 % 1
Lukáš Nováček, NK 0 00 % 23 02 % 1
Silvie Matějková, NK 1 14 % 114 09 % 1
Soňa Labská, NK 0 00 % 94 07 % 1
Tomáš Jiruf, NK 0 00 % 86 07 % 1
Tomáš Nováček, NK 0 00 % 40 03 % 1
Zdenka Konárková, NK 1 14 % 171 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Aleš Zeman, NK 1
Jiří Stárek, NK 1
Karel Kameník, NK 1
Ladislav Marhold, NK 1
Luděk Brandýský, NK 1
Silvie Matějková, NK 1
Zdenka Konárková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Aleš Zeman, NK 1 14 %
Jiří Stárek, NK 1 14 %
Karel Kameník, NK 3 43 %
Ladislav Marhold, NK 0 00 %
Luděk Brandýský, NK 0 00 %
Lukáš Nováček, NK 0 00 %
Silvie Matějková, NK 0 00 %
Soňa Labská, NK 0 00 %
Tomáš Jiruf, NK 0 00 %
Tomáš Nováček, NK 0 00 %
Zdenka Konárková, NK 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.