Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kosořín (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 400
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 14

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Alena Kalousková, NK 0 00 % 31 08 % 1
Anna Leder, NK 0 00 % 28 07 % 1
Bc. Petr Houdek, NK 0 00 % 18 05 % 1
Dušan Hochmal, NK 0 00 % 17 04 % 1
Ilona Famfulíková, NK 0 00 % 18 05 % 1
Ing. Alena Jelínková, NK 1 20 % 60 15 % 1
Lenka Bisová, NK 0 00 % 7 02 % 1
Marcela Stříteská, NK 0 00 % 15 04 % 1
Milan Krenk, NK 1 20 % 37 09 % 1
Petr Táfl, NK 0 00 % 20 05 % 1
Radek Stříteský, NK 0 00 % 12 03 % 1
Veronika Lenochová, NK 1 20 % 40 10 % 1
Zbyněk Šaloun, NK 1 20 % 53 13 % 1
Zdeněk Němec, NK 1 20 % 44 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Alena Jelínková, NK 1
Milan Krenk, NK 1
Veronika Lenochová, NK 1
Zbyněk Šaloun, NK 1
Zdeněk Němec, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Alena Kalousková, NK 0 00 %
Anna Leder, NK 0 00 %
Bc. Petr Houdek, NK 0 00 %
Dušan Hochmal, NK 0 00 %
Ilona Famfulíková, NK 0 00 %
Ing. Alena Jelínková, NK 2 40 %
Lenka Bisová, NK 0 00 %
Marcela Stříteská, NK 0 00 %
Milan Krenk, NK 0 00 %
Petr Táfl, NK 0 00 %
Radek Stříteský, NK 0 00 %
Veronika Lenochová, NK 0 00 %
Zbyněk Šaloun, NK 2 40 %
Zdeněk Němec, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.