Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kunvald (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 826
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 09 % 638 13 % 6
SNK "Sdružení venkova" 3 27 % 1 219 25 % 8
SNK "KUNVALD 2010-14" 7 64 % 2 969 62 % 10

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK "Sdružení venkova" 2
SNK "KUNVALD 2010-14" 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 18 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
SNK "Sdružení venkova" 1 09 %
SNK "KUNVALD 2010-14" 10 91 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.