Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Lanškroun (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 73 822
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 5 24 % 15 504 21 % 21
Klub angaž. - Lanškroun, SNK 1 05 % 4 857 07 % 21
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 05 % 5 084 07 % 21
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 10 % 7 117 10 % 21
MůjLanškroun, ALTERNATIVA a NK 4 19 % 11 629 16 % 21
Občanská demokratická strana 6 29 % 19 706 27 % 21
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 00 % 2 966 04 % 21
TOP 09 2 10 % 6 959 09 % 21

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 5
Občanská demokratická strana 16

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 10 mandát(ů), t.j. rozdíl v 48 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 7 33 %
Klub angaž. - Lanškroun, SNK 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 05 %
MůjLanškroun, ALTERNATIVA a NK 4 19 %
Občanská demokratická strana 9 43 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.