Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Letohrad (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 60 594
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"OBČANÉ LETOHRADU",sd. SZ, NK 0 00 % 1 135 02 % 21
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 2 195 04 % 21
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 % 7 328 12 % 21
NESTRANÍCI PRO LETOHRAD 1 05 % 3 345 06 % 21
Nezávislí pro Letohradsko, SNK 1 05 % 3 215 05 % 21
Občanská demokratická strana 2 10 % 6 077 10 % 21
PATRIOTI LETOHRADU,sd.SPOZ, NK 0 00 % 1 126 02 % 21
Sdružení pro Letohradsko, SNK 14 67 % 29 041 48 % 21
TOP 09 0 00 % 2 072 03 % 21
ZELENÁ PRO LETOHRAD,sd.DSZ, NK 0 00 % 2 034 03 % 21
Ženy pro město, SNK 0 00 % 3 026 05 % 21

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdružení pro Letohradsko, SNK 21

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"OBČANÉ LETOHRADU",sd. SZ, NK 0 0 %
Česká str.sociálně demokrat. 0 0 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 10 %
NESTRANÍCI PRO LETOHRAD 0 00 %
Nezávislí pro Letohradsko, SNK 0 00 %
Občanská demokratická strana 0 00 %
PATRIOTI LETOHRADU,sd.SPOZ, NK 0 0 %
Sdružení pro Letohradsko, SNK 19 90 %
TOP 09 0 0 %
ZELENÁ PRO LETOHRAD,sd.DSZ, NK 0 0 %
Ženy pro město, SNK 0 0 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.