Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Libecina (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 546
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Jiří Staněk, NK 0 00 % 34 06 % 1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 1.00 % 512 94 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Jiří Staněk, NK 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.