Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Libchavy (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 9 625
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"SNK Libchavy" 9 60 % 5 093 53 % 15
"Strana soukromníků ČR" 2 13 % 1 297 13 % 15
Česká str.sociálně demokrat. 1 07 % 847 09 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 13 % 1 280 13 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 % 1 108 12 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
"SNK Libchavy" 15

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"SNK Libchavy" 15 1.00 %
"Strana soukromníků ČR" 0 00 %
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.