Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Lichkov (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 183
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
sdruž. nezáv. kand. č. 1 3 33 % 592 27 % 9
sdruž. nezáv. kand. č. 2 2 22 % 513 23 % 9
sdruž. nezáv. kand. č. 3 2 22 % 412 19 % 9
sdruž. nezáv. kand. č. 4 1 11 % 359 16 % 9
Za Lichkov krásnější, SNK 1 11 % 307 14 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
sdruž. nezáv. kand. č. 1 3
sdruž. nezáv. kand. č. 2 2
sdruž. nezáv. kand. č. 3 2
sdruž. nezáv. kand. č. 4 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
sdruž. nezáv. kand. č. 1 4 44 %
sdruž. nezáv. kand. č. 2 3 33 %
sdruž. nezáv. kand. č. 3 1 11 %
sdruž. nezáv. kand. č. 4 1 11 %
Za Lichkov krásnější, SNK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.