Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Líšnice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 774
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SNK "Hasiči pro obec" 4 27 % 1 345 28 % 12
SNK pro rozvoj obce 8 53 % 2 449 51 % 11
SNK Sdružení občanů Líšnice 3 20 % 980 21 % 8

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK "Hasiči pro obec" 4
SNK pro rozvoj obce 9
SNK Sdružení občanů Líšnice 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SNK "Hasiči pro obec" 4 27 %
SNK pro rozvoj obce 10 67 %
SNK Sdružení občanů Líšnice 1 07 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.