Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Lubník (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 848
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sbor dobr. hasičů Lubník, SNK 2 29 % 264 31 % 5
Těl. jednota SOKOL Lubník, SNK 5 71 % 584 69 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sbor dobr. hasičů Lubník, SNK 2
Těl. jednota SOKOL Lubník, SNK 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sbor dobr. hasičů Lubník, SNK 0 00 %
Těl. jednota SOKOL Lubník, SNK 7 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.