Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Mistrovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 081
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 45 % 1 297 42 % 11
Nezávislí, SNK 6 55 % 1 784 58 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
Nezávislí, SNK 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 36 %
Nezávislí, SNK 7 64 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.