Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Mostek (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 833
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Evžen Picek, NK 1 14 % 96 12 % 1
Jana Dostálová, NK 1 14 % 83 10 % 1
Jaroslav Šeda, NK 1 14 % 79 09 % 1
Karel Doležal, NK 1 14 % 115 14 % 1
Luboš Jílek, NK 1 14 % 105 13 % 1
Luboš Vyleťal, NK 0 00 % 54 06 % 1
Martin Šilar, NK 0 00 % 74 09 % 1
Ondřej Král, NK 1 14 % 78 09 % 1
Pavel Sloupenský, NK 1 14 % 87 10 % 1
Petr Hlávka, NK 0 00 % 62 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Evžen Picek, NK 1
Jana Dostálová, NK 1
Jaroslav Šeda, NK 1
Karel Doležal, NK 1
Luboš Jílek, NK 1
Ondřej Král, NK 1
Pavel Sloupenský, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Evžen Picek, NK 1 14 %
Jana Dostálová, NK 1 14 %
Jaroslav Šeda, NK 0 00 %
Karel Doležal, NK 2 29 %
Luboš Jílek, NK 2 29 %
Luboš Vyleťal, NK 0 00 %
Martin Šilar, NK 0 00 %
Ondřej Král, NK 0 00 %
Pavel Sloupenský, NK 1 14 %
Petr Hlávka, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.