Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Nové Hrady (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 013
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Alena Rychová, NK 1 11 % 90 09 % 1
Božena Mihová, NK 1 11 % 89 09 % 1
Dušan Hojný, NK 0 00 % 37 04 % 1
František Vích, NK 0 00 % 52 05 % 1
Ing. Daniel Kučera, NK 1 11 % 101 10 % 1
Ing. Vladimír Makeš, NK 1 11 % 77 08 % 1
Jaromír Raba, NK 1 11 % 110 11 % 1
Jiří Broulík, NK 1 11 % 82 08 % 1
Lenka Dvořáková, NK 1 11 % 98 10 % 1
Miloš Podroužek, NK 1 11 % 91 09 % 1
Pavel Dachovský, NK 0 00 % 53 05 % 1
Petr Broulík, NK 0 00 % 66 07 % 1
Romana Herynková, NK 1 11 % 67 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Alena Rychová, NK 1
Božena Mihová, NK 1
Ing. Daniel Kučera, NK 1
Ing. Vladimír Makeš, NK 1
Jaromír Raba, NK 1
Jiří Broulík, NK 1
Lenka Dvořáková, NK 1
Miloš Podroužek, NK 1
Romana Herynková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Alena Rychová, NK 1 11 %
Božena Mihová, NK 1 11 %
Dušan Hojný, NK 0 00 %
František Vích, NK 0 00 %
Ing. Daniel Kučera, NK 2 22 %
Ing. Vladimír Makeš, NK 0 00 %
Jaromír Raba, NK 2 22 %
Jiří Broulík, NK 1 11 %
Lenka Dvořáková, NK 1 11 %
Miloš Podroužek, NK 1 11 %
Pavel Dachovský, NK 0 00 %
Petr Broulík, NK 0 00 %
Romana Herynková, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.