Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Orličky (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 711
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Zbyněk Doleček, NK 0 00 % 79 11 % 1
Miloš Bednář, NK 0 00 % 61 09 % 1
Sdružení nezávislých kandidátů 7 1.00 % 571 80 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Zbyněk Doleček, NK 1
Miloš Bednář, NK 1
Sdružení nezávislých kandidátů 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Zbyněk Doleček, NK 0 00 %
Miloš Bednář, NK 0 00 %
Sdružení nezávislých kandidátů 7 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.