Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Ostrov (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 673
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Hnutí pro Ostrov, SNK 4 57 % 936 56 % 8
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 14 % 327 20 % 8
Sdružení kandidátů Ostrov, SNK 2 29 % 410 25 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hnutí pro Ostrov, SNK 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Hnutí pro Ostrov, SNK 7 1.00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Sdružení kandidátů Ostrov, SNK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.