Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Oucmanice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 796
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Čermáková Milena PharmDr. 1 14 % 111 14 % 1
Frňka Tomáš 0 00 % 72 09 % 1
Houdek Zbyšek 1 14 % 102 13 % 1
Jirásek Aleš 1 14 % 85 11 % 1
Marek Petr Ing. 1 14 % 108 14 % 1
Míkovec Miroslav Mgr. 1 14 % 80 10 % 1
Motl František Ing. 1 14 % 82 10 % 1
Pavlíček Josef 1 14 % 88 11 % 1
Vacek Stanislav 0 00 % 68 09 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Čermáková Milena PharmDr. 1
Houdek Zbyšek 1
Jirásek Aleš 1
Marek Petr Ing. 1
Míkovec Miroslav Mgr. 1
Motl František Ing. 1
Pavlíček Josef 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Čermáková Milena PharmDr. 2 29 %
Frňka Tomáš 0 00 %
Houdek Zbyšek 2 29 %
Jirásek Aleš 0 00 %
Marek Petr Ing. 2 29 %
Míkovec Miroslav Mgr. 0 00 %
Motl František Ing. 0 00 %
Pavlíček Josef 1 14 %
Vacek Stanislav 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.