Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Plchovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 289
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Iva Paulová, NK 0 00 % 18 06 % 1
Jana Sládková, NK 1 14 % 38 13 % 1
Jiří Matoušek, NK 1 14 % 39 13 % 1
Jiří Tupec, NK 1 14 % 23 08 % 1
Michaela Sládková, NK 1 14 % 33 11 % 1
Milan Vítek, NK 0 00 % 22 08 % 1
Pavel Habětín, NK 1 14 % 25 09 % 1
Petr Dostál, NK 1 14 % 32 11 % 1
Petr Víšek, NK 1 14 % 43 15 % 1
Petra Kotrasová, NK 0 00 % 16 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Jana Sládková, NK 1
Jiří Matoušek, NK 1
Jiří Tupec, NK 1
Michaela Sládková, NK 1
Pavel Habětín, NK 1
Petr Dostál, NK 1
Petr Víšek, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Iva Paulová, NK 0 00 %
Jana Sládková, NK 1 14 %
Jiří Matoušek, NK 2 29 %
Jiří Tupec, NK 0 00 %
Michaela Sládková, NK 1 14 %
Milan Vítek, NK 0 00 %
Pavel Habětín, NK 0 00 %
Petr Dostál, NK 1 14 %
Petr Víšek, NK 2 29 %
Petra Kotrasová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.