Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Podlesí (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 786
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Věra Hájková, NK 1 14 % 114 15 % 1
Ivana Charousová, NK 1 14 % 109 14 % 1
Jaroslav HAŠEK, NK 1 14 % 111 14 % 1
Monika Hašková, NK 1 14 % 109 14 % 1
Tomáš Vašina, NK 1 14 % 111 14 % 1
Václav Matějka, NK 1 14 % 108 14 % 1
Vladimír Hruša, NK 1 14 % 124 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Věra Hájková, NK 1
Ivana Charousová, NK 1
Jaroslav HAŠEK, NK 1
Monika Hašková, NK 1
Tomáš Vašina, NK 1
Václav Matějka, NK 1
Vladimír Hruša, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Věra Hájková, NK 1 14 %
Ivana Charousová, NK 1 14 %
Jaroslav HAŠEK, NK 1 14 %
Monika Hašková, NK 1 14 %
Tomáš Vašina, NK 1 14 %
Václav Matějka, NK 1 14 %
Vladimír Hruša, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.