Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Přívrat (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 451
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 15

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Jan Stránský, NK 1 11 % 134 09 % 1
Ing. Vladimír Kolář, NK 1 11 % 120 08 % 1
Jan Kaplan, NK 1 11 % 110 08 % 1
Jarmila Šilarová, NK 1 11 % 150 10 % 1
Jaroslav Kolář, NK 0 00 % 67 05 % 1
Jaroslav Vencl, NK 1 11 % 102 07 % 1
Jiří Štika, NK 0 00 % 91 06 % 1
Josef Holínka, NK 1 11 % 133 09 % 1
Josef Podhajský, NK 0 00 % 51 04 % 1
Josef Štika, NK 1 11 % 95 07 % 1
Luboš Voleský, NK 0 00 % 50 03 % 1
Naděžda Kaňková, NK 0 00 % 38 03 % 1
Petr Štangler, NK 1 11 % 128 09 % 1
Petr Vaňous, NK 0 00 % 80 06 % 1
Richard Fišar, NK 1 11 % 102 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Jan Stránský, NK 1
Ing. Vladimír Kolář, NK 1
Jan Kaplan, NK 1
Jarmila Šilarová, NK 1
Jaroslav Vencl, NK 1
Josef Holínka, NK 1
Josef Štika, NK 1
Petr Štangler, NK 1
Richard Fišar, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Jan Stránský, NK 2 22 %
Ing. Vladimír Kolář, NK 1 11 %
Jan Kaplan, NK 1 11 %
Jarmila Šilarová, NK 2 22 %
Jaroslav Kolář, NK 0 00 %
Jaroslav Vencl, NK 0 00 %
Jiří Štika, NK 0 00 %
Josef Holínka, NK 2 22 %
Josef Podhajský, NK 0 00 %
Josef Štika, NK 0 00 %
Luboš Voleský, NK 0 00 %
Naděžda Kaňková, NK 0 00 %
Petr Štangler, NK 1 11 %
Petr Vaňous, NK 0 00 %
Richard Fišar, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.