Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Řetová (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 296
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 33 % 1 061 32 % 9
ŘETOVŠTÍ NEZÁVISLÍ, SNK 2 22 % 956 29 % 9
Sdruž.nez.kand.obce Řetová,SNK 4 44 % 1 279 39 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3
ŘETOVŠTÍ NEZÁVISLÍ, SNK 2
Sdruž.nez.kand.obce Řetová,SNK 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 33 %
ŘETOVŠTÍ NEZÁVISLÍ, SNK 2 22 %
Sdruž.nez.kand.obce Řetová,SNK 4 44 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.