Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sázava (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 061
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 16

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bořivoj Grof, NK 0 00 % 40 02 % 1
Emil Parent, NK 0 00 % 97 05 % 1
Ilona Trkalová, NK 1 11 % 185 09 % 1
Ing. Martin Brejša, NK 1 11 % 160 08 % 1
Ing. Milan Šulák, NK 1 11 % 133 06 % 1
Jiří Kokora, NK 0 00 % 125 06 % 1
Jiří Malátek, NK 1 11 % 146 07 % 1
Josef Hofman, NK 0 00 % 104 05 % 1
Kamil Mareš, NK 1 11 % 136 07 % 1
Lenka Parentová, NK 1 11 % 131 06 % 1
Ludvík Holomek, NK 0 00 % 55 03 % 1
Mgr. Bernard Urban, NK 1 11 % 204 10 % 1
Milan Kobza, NK 1 11 % 178 09 % 1
Milan Marek, NK 1 11 % 156 08 % 1
Petr Král, NK 0 00 % 83 04 % 1
Věra Koppová, NK 0 00 % 128 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ilona Trkalová, NK 1
Ing. Martin Brejša, NK 1
Ing. Milan Šulák, NK 1
Jiří Malátek, NK 1
Kamil Mareš, NK 1
Lenka Parentová, NK 1
Mgr. Bernard Urban, NK 1
Milan Kobza, NK 1
Milan Marek, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bořivoj Grof, NK 0 00 %
Emil Parent, NK 0 00 %
Ilona Trkalová, NK 2 22 %
Ing. Martin Brejša, NK 1 11 %
Ing. Milan Šulák, NK 0 00 %
Jiří Kokora, NK 0 00 %
Jiří Malátek, NK 1 11 %
Josef Hofman, NK 0 00 %
Kamil Mareš, NK 0 00 %
Lenka Parentová, NK 0 00 %
Ludvík Holomek, NK 0 00 %
Mgr. Bernard Urban, NK 2 22 %
Milan Kobza, NK 2 22 %
Milan Marek, NK 1 11 %
Petr Král, NK 0 00 %
Věra Koppová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.