Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Seč (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 627
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Dana Janoušková, NK 1 14 % 84 13 % 1
František Jiřele, NK 1 14 % 76 12 % 1
Ing. Jaroslav Dostálek, NK 1 14 % 87 14 % 1
Jiří Šmejdíř, NK 0 00 % 15 02 % 1
Josef Čaban, NK 1 14 % 55 09 % 1
Josef Podhájecký, NK 1 14 % 82 13 % 1
Lukáš Šrajer, NK 0 00 % 27 04 % 1
Marcela Siglová, NK 0 00 % 41 07 % 1
Martin Novotný, NK 0 00 % 40 06 % 1
Roman Jedlička, NK 1 14 % 60 10 % 1
Tomáš Lajza, NK 1 14 % 60 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Dana Janoušková, NK 1
František Jiřele, NK 1
Ing. Jaroslav Dostálek, NK 1
Josef Čaban, NK 1
Josef Podhájecký, NK 1
Roman Jedlička, NK 1
Tomáš Lajza, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Dana Janoušková, NK 2 29 %
František Jiřele, NK 1 14 %
Ing. Jaroslav Dostálek, NK 2 29 %
Jiří Šmejdíř, NK 0 00 %
Josef Čaban, NK 0 00 %
Josef Podhájecký, NK 2 29 %
Lukáš Šrajer, NK 0 00 %
Marcela Siglová, NK 0 00 %
Martin Novotný, NK 0 00 %
Roman Jedlička, NK 0 00 %
Tomáš Lajza, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.