Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Stradouň (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 564
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 11

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. František Říha, NK 1 14 % 77 14 % 1
Jiří Hermann, NK 1 14 % 54 10 % 1
Ladislav Netolický, NK 0 00 % 21 04 % 1
Marcela Zamastilová, NK 1 14 % 59 10 % 1
Marian Lustig, NK 0 00 % 35 06 % 1
Marie Paulová, NK 0 00 % 27 05 % 1
Milan Michálek, NK 1 14 % 82 15 % 1
Milan Vopařil, NK 1 14 % 53 09 % 1
Radka Kárníková, NK 0 00 % 16 03 % 1
Roman Motyčka, NK 1 14 % 61 11 % 1
Zdeněk Bačina, NK 1 14 % 79 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. František Říha, NK 1
Jiří Hermann, NK 1
Marcela Zamastilová, NK 1
Milan Michálek, NK 1
Milan Vopařil, NK 1
Roman Motyčka, NK 1
Zdeněk Bačina, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. František Říha, NK 2 29 %
Jiří Hermann, NK 0 00 %
Ladislav Netolický, NK 0 00 %
Marcela Zamastilová, NK 0 00 %
Marian Lustig, NK 0 00 %
Marie Paulová, NK 0 00 %
Milan Michálek, NK 2 29 %
Milan Vopařil, NK 0 00 %
Radka Kárníková, NK 0 00 %
Roman Motyčka, NK 1 14 %
Zdeněk Bačina, NK 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.