Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Studené (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 305
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Černohous Jiří 1 14 % 47 15 % 1
Hůlka Radek 1 14 % 44 14 % 1
Jandejsek Luboš 1 14 % 42 14 % 1
Kosková Marika 1 14 % 44 14 % 1
Stránský Miroslav 1 14 % 42 14 % 1
Špinlerová Ludmila 1 14 % 42 14 % 1
Veselá Alena 1 14 % 44 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Černohous Jiří 1
Hůlka Radek 1
Jandejsek Luboš 1
Kosková Marika 1
Stránský Miroslav 1
Špinlerová Ludmila 1
Veselá Alena 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Černohous Jiří 1 14 %
Hůlka Radek 1 14 %
Jandejsek Luboš 1 14 %
Kosková Marika 1 14 %
Stránský Miroslav 1 14 %
Špinlerová Ludmila 1 14 %
Veselá Alena 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.