Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sudislav nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 199
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Alena Kubasová, NK 1 20 % 39 20 % 1
David Horáček, NK 1 20 % 41 21 % 1
Ivo Doležal, NK 1 20 % 37 19 % 1
Miroslav Jureček, NK 1 20 % 39 20 % 1
Pavel Šustr, NK 1 20 % 43 22 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Alena Kubasová, NK 1
David Horáček, NK 1
Ivo Doležal, NK 1
Miroslav Jureček, NK 1
Pavel Šustr, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Alena Kubasová, NK 1 20 %
David Horáček, NK 1 20 %
Ivo Doležal, NK 1 20 %
Miroslav Jureček, NK 1 20 %
Pavel Šustr, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.