Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sudslava (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 449
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing. Jiří Drábek, NK 1 14 % 64 14 % 1
Luboš Zeman, NK 1 14 % 61 14 % 1
Michal Kaplan, NK 1 14 % 69 15 % 1
Miroslav Syrový, NK 1 14 % 70 16 % 1
Monika Padrtková, NK 1 14 % 55 12 % 1
Petr Buben, NK 1 14 % 67 15 % 1
Štěpánka Drábková, NK 1 14 % 63 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing. Jiří Drábek, NK 1
Luboš Zeman, NK 1
Michal Kaplan, NK 1
Miroslav Syrový, NK 1
Monika Padrtková, NK 1
Petr Buben, NK 1
Štěpánka Drábková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing. Jiří Drábek, NK 1 14 %
Luboš Zeman, NK 1 14 %
Michal Kaplan, NK 1 14 %
Miroslav Syrový, NK 2 29 %
Monika Padrtková, NK 0 00 %
Petr Buben, NK 1 14 %
Štěpánka Drábková, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.