Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Šedivec (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 734
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Drastichová Marta 0 00 % 58 08 % 1
Faltus Jan 1 14 % 92 13 % 1
Chvosta Miroslav 1 14 % 77 10 % 1
Kaplan Jan 1 14 % 100 14 % 1
Krejsa Josef 0 00 % 57 08 % 1
Lorenc Martin 1 14 % 94 13 % 1
Malý Petr 1 14 % 81 11 % 1
Novotný Karel 1 14 % 93 13 % 1
Venclová Antonie 1 14 % 82 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Faltus Jan 1
Chvosta Miroslav 1
Kaplan Jan 1
Lorenc Martin 1
Malý Petr 1
Novotný Karel 1
Venclová Antonie 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Drastichová Marta 0 00 %
Faltus Jan 1 14 %
Chvosta Miroslav 0 00 %
Kaplan Jan 2 29 %
Krejsa Josef 0 00 %
Lorenc Martin 1 14 %
Malý Petr 1 14 %
Novotný Karel 1 14 %
Venclová Antonie 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.