Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Tatenice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 767
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 22 % 1 039 28 % 9
Mgr. Petr Vitásek, NK 0 00 % 166 04 % 1
Sbor dobr.hasičů Tatenice, SNK 1 11 % 418 11 % 9
SNK ZA ROZVOJ OBCE 6 67 % 2 144 57 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK ZA ROZVOJ OBCE 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 11 %
Mgr. Petr Vitásek, NK 0 00 %
Sbor dobr.hasičů Tatenice, SNK 0 00 %
SNK ZA ROZVOJ OBCE 8 89 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.