Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Třebovice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 958
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 255 09 % 9
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 % 51 02 % 4
Nestr. pro Třebovice krásnější 6 67 % 1 811 61 % 9
Sbor dobr.hasičů Třebovice,SNK 3 33 % 841 28 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Nestr. pro Třebovice krásnější 8
Sbor dobr.hasičů Třebovice,SNK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 0 %
Nestr. pro Třebovice krásnější 8 89 %
Sbor dobr.hasičů Třebovice,SNK 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.