Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Újezd u Chocně (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 137
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 12

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Aleš Držmíšek, NK 0 00 % 57 05 % 1
František Fajfr, NK 0 00 % 88 08 % 1
Hana Závodní, NK 1 14 % 112 10 % 1
Josef Kadrmas, NK 1 14 % 158 14 % 1
Ladislav Moravec, NK 1 14 % 97 09 % 1
Lenka Čermáková, NK 0 00 % 70 06 % 1
Naděžda Benešová, NK 1 14 % 110 10 % 1
Petr Michalec, NK 1 14 % 90 08 % 1
Petr Vrba, NK 0 00 % 69 06 % 1
Radovan Prchal, NK 0 00 % 89 08 % 1
Zdeněk Držmíšek, NK 1 14 % 94 08 % 1
Zdeněk Tupec, NK 1 14 % 103 09 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hana Závodní, NK 1
Josef Kadrmas, NK 1
Ladislav Moravec, NK 1
Naděžda Benešová, NK 1
Petr Michalec, NK 1
Zdeněk Držmíšek, NK 1
Zdeněk Tupec, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Aleš Držmíšek, NK 0 00 %
František Fajfr, NK 0 00 %
Hana Závodní, NK 1 14 %
Josef Kadrmas, NK 4 57 %
Ladislav Moravec, NK 0 00 %
Lenka Čermáková, NK 0 00 %
Naděžda Benešová, NK 1 14 %
Petr Michalec, NK 0 00 %
Petr Vrba, NK 0 00 %
Radovan Prchal, NK 0 00 %
Zdeněk Držmíšek, NK 0 00 %
Zdeněk Tupec, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.